Facebook bedrijfspagina met een persoonlijk ‘nep’ profiel

14 05 2022

De artikelen over Facebook zijn sinds de update van 2022 weer verouderd.
Mijn kennis gaat helaas niet verder dan hier beschreven.

Soms worden Facebook bedrijfspagina’s gemaakt vanuit een persoonlijk ‘nep’ profiel. Reden hiervoor kan zijn dat de bedrijfspagina gemaakt wordt voor een organisatie of een opdrachtgever. Men wil werk en privé gescheiden houden en de bedrijfpagina niet koppelen aan het eigen persoonlijke profiel.
Er wordt een persoonlijk ‘nep’profiel aangemaakt.
Men realiseert zich onvoldoende dat dit persoonlijke ‘nep’profiel de enige toegangsweg tot de bedrijfspagina wordt.
Vaak ervaart men problemen als het al te laat is.

 

Problemen die hierbij kunnen ontstaan zijn

 

 • Facebook kan een nep profiel verwijderen of onbruikbaar maken.
  Het persoonlijk profiel is onvolledig ingevuld, de identiteitsnaam geeft reden tot twijfel.  Er is bv. geen profielfoto ingesteld of de persoonlijke informatie ontbreekt. Er wordt nooit iets gepost en er zijn geen vrienden. Dit kan voor Facebook een reden zijn om te twijfelen aan de validiteit van het persoonlijke profiel.
 • De medewerker die het persoonlijke profiel heeft aangemaakt verlaat de organisatie. De inloggegevens van het persoonlijke nep’profiel’ (dat beheerder is van de bedrijfspagina!) worden niet overgedragen of gaan verloren.
 • U kunt de optie Vrienden uitnodigen niet benutten. Het kan wenselijk zijn de vrienden van het eigen persoonlijke profiel uit te nodigen om de nieuw gemaakte bedrijfspagina te ‘Liken’. Dit is alleen mogelijk als de Facebook bedrijfspagina gemaakt is vanuit het eigen persoonlijk profiel waar vrienden aan gekoppeld zijn.
 • De meldingen (Chat en reacties) komen terecht bij de beheerder (eigenaar van het persoonlijke ‘nep’profiel)
 • Persoon X maakt een Facebook bedrijfspagina vanuit een nieuw aangemaakt persoonlijke profiel. Persoon X ‘heeft niks’ met Facebook en geeft het persoonlijke profiel haar/zijn eigen naam en koppelt het profiel aan een bedrijfsmatig e-mail adres. Na een tijdje ontdekt persoon X dat Facebook eigenlijk heel leuk is en maakt nog een persoonlijk profiel aan (een tweede persoonlijk profiel).
  Persoon X wordt nu onder twee profielen gevonden in de zoekmachine van Google en Facebook. Persoon X zou het eerste persoonlijke profiel willen verwijderen, maar wil de Facebook bedrijfspagina behouden.

Voorkom problemen door tijdig actie te ondernemen

 1. Zorg altijd voor 2 beheerders!! Vergelijk de beheerder met een sleutel van uw bedrijfspand: zorg dat er 2 sleutels zijn!
 2. Koppel de Facebook bedrijfspagina aan minimaal 2 valide persoonlijke profielen en test uit of alles goed werkt.
 3. De nieuwe beheerder verwijdert daarna de eerste ‘nep’ beheerder. Het nep profiel van de oude beheerder is daarmee losgekoppeld van de Facebook bedrijfspagina.
  De bedrijfspagina blijft behouden en is gekoppeld aan 1 of 2 persoonlijke profielen.
 4. U kunt het nep profiel hierna aanpassen voor persoonlijk gebruik of het Facebook account verwijderen

Sommige mensen willen geen vermenging tussen hun prive en werk. Bedenk echter dat:

 • Het persoonlijke profiel van een beheerder NOOIT zichtbaar is op een Facebook bedrijfspagina
 • Niemand van uw persoonlijke vrienden kan zien dat u beheerder bent van een Facebook bedrijfspagina